วิธีย้ายเครือข่าย


    ปัจจุบันการย้ายระบบรู้ผลได้เร็วมากครับ ทำเรื่องก่อน 15.30 น. ถ้าไม่ติดสัญญา ไม่มียอดค้าง ลงทะเบียนเรียบร้อย วันรุ่งขึ้นได้ใช้เบอร์เดิมในระบบใหม่ได้เลยครับ