ย้ายเครือข่ายเบอร์เดิมทำอย่างไร?


    ปัจจุบันการย้ายระบบรู้ผลได้เร็วมากครับ ทำเรื่องก่อน 15.30 น. ถ้าไม่ติดสัญญา ไม่มียอดค้าง ลงทะเบียนเรียบร้อย วันรุ่งขึ้นได้ใช้เบอร์เดิมในระบบใหม่ได้เลยครับ


โปรโมชั่นย้ายระบบ AIS
โปรโมชั่นย้ายระบบ DTAC
โปรโมชั่นย้ายระบบ TRUEMOVE